Finansloven tilfører sundhedsvæsenet i Region Midtjylland ekstra midler.

- De ekstra penge til sundhedsvæsenet falder på et tørt sted. Vi har gennemført store besparelser, så hver ny krone er velkommen, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Med finansloven kan der nu sættes punktum for Region Midtjyllands budget for 2016. Forløbet har været langstrakt med først en stor spareplan for årene 2015 – 2019, som regionsrådet vedtog i juni. Valget til Folketinget betød, at økonomiaftalen med staten ikke som sædvanlig blev indgået i juni, men først i august. Og da det skete, blev til stor del af sundhedsøkonomien reserveret til den finanslov, som altså nu er indgået.

- Nu ved vi langt om længe, hvad vi har at gøre med næste år. Regionsrådet vil tage fat på at fordele midlerne, hvor de gør størst mulig gavn, siger Bent Hansen.

En foreløbig vurdering viser, at Region Midtjylland tilføres omkring 50 mio. kr. målrettet det medicinske område. Her er formålet bl.a. at nedbringe overbelægning og at skabe mere sammenhængende forløb for patienterne.

Desuden tilføres Region Midtjylland omkring 50 mio. kr. til at opbygge tilstrækkelig kapacitet for at sikre patienterne rettidig udredning og behandling.

Bent Hansen hilser det velkomment, at der er fokus på at styrke samarbejdet mellem region og kommuner.

- Vi har et stort behov for at skabe mere sammenhæng for borgerne mellem hospitalsbehandling og de kommunale sundhedstilbud. Den sammenhæng får vi nu endnu bedre forudsætninger for at udvikle sammen, siger regionsrådsformanden.


Flere oplysninger