10.11.2015

Hver gang en patient, af den ene eller anden grund, bliver væk fra en aftale på hospitalet, spilder personalet kostbar arbejdstid. Forsøg på Regionshospitalet Silkeborg skal vise, om en kontant påmindelse kan hjælpe på patienternes hukommelse.

Udeblivelser er et væsentligt problem på blandt andet Radiologisk Afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg. Et nationalt forskningsprojekt skal derfor afklare, om patienternes hukommelse bliver bedre, hvis det kommer til at koster 250 kr. at blive væk fra en aftale.

Gebyrer bliver ofte foreslået som middel mod patienternes glemsomhed, men ingen ved med sikkerhed, om de faktisk virker, eller om gebyrerne ligefrem skaber nye problemer.

Afbud er nemt og gratis

Formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) pointerer, at forsøget kun sker på hospitalsafdelinger, hvor der er nem og hurtig adgang til at melde afbud.

- Der er så mange meninger om, hvad kontante påmindelser kan gøre ved fremmødet, så det bliver meget spændende at se, om vi på baggrund af denne forskning lykkes med at sætte en streg under facit, siger Anders Kühnau.

Negative bivirkninger?

Forsøget i blandt andet Silkeborg skal derfor svare på, om gebyrer styrker patienternes fremmøde eller afbud - og om gebyrer har en negativ effekt, fortæller forsøgets leder Ulla Væggemose fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland.

Forsøget er aftalt i økonomiaftalen for 2013 mellem Danske Regioner og Regeringen. Region Midtjylland har påtaget sig at stå for undersøgelsen.

Gebyrsvar i 2017

Gebyrordningen er planlagt til at vare indtil slutningen af 2016. Materialet bliver siden analyseret og offentliggjort i begyndelsen af 2017.

Fakta

 • Forsøget med gebyr bliver afprøvet på to hospitalsafdelinger, begge under Hospitalsenhed Midt:
 • Radiologisk Afsnit, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
 • Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg
 • Forsøget er budgetteret til 3,5 mio. kr. Heraf betaler Region Midtjylland 500.000 kr.
 • Det er CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, der står for forskningsprojektet: Gebyr ved udeblivelse og gennemførelsen af det kliniske forsøg i samarbejde med KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.
 • Læs om forsøget her www.gebyr.rm.dk 

 

Flere oplysninger

 • Formand for det Rådgivende Udvalg på Hospitalsområdet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk
 • Forsøgsleder Ulla Væggemose, CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, tlf. 7841 4360 / 6083 8630 / Ulla.Vaeggemose@stab.rm.dk
 • Koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, tlf. 7841 0040 / 2146 9807 / ole.thomsen@stab.rm.dk
 • Hospitalsdirektør på Hospitalsenhed Midt, Lars Dahl Pedersen, tlf. 7844 1002 / 4031 3230 / lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer