05.11.2015

Privathospitalerne Aleris-Hamlet Hospitaler skal de næste to år behandle urinvejskirurgiske patienter for Region Midtjylland. Aftalen baner vejen for, at Aarhus Universitetshospital får mulighed for at opfylde kræftpakkernes mål for patienter med kræft i urinvejene.

I de kommende to år bliver en række urinvejskirurgiske patienter, som har søgt offentlig lægehjælp i Region Midtjylland, tilbudt behandling på privathospitalerne Aleris-Hamlet Hospitaler.

Det særlige i den nye aftale mellem Aleris-Hamlet Hospitaler og Region Midtjylland er ambitionerne om at samarbejde om uddannelse og videndeling.

- Det er første gang, Region Midtjylland har indgået en aftale med et privathospital, hvor forskning og uddannelse er en del af aftalen. Traditionelt har privathospitaler ikke brugt mange kræfter på at medvirke til, at vi får uddannet det sundhedsfaglige personale, som både private og offentlige hospitaler har brug for. Men her giver vi i fællesskab lægeuddannelsen et løft og viser, at den både foregår på private og offentlige hospitaler, siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Lægefaglig direktør for Aleris-Hamlet Bent Wulff Jakobsen bakker op:

- Uddannelsesdelen i denne aftale er i alles interesse. Både private og offentlige hospitaler har interesse i, at speciallægerne får en varieret uddannelse med erfaring i det urologiske område. Aleris-Hamlet har allerede gode erfaringer med uddannelse af ortopædkirurgiske speciallæger, og vi glæder os til med denne aftale at støtte op om den urologiske speciallægeuddannelse, siger Bent Wulff Jakobsen.

Den første uddannelseslæge begynder sit forløb på Aleris-Hamlet foråret 2017.

Aftalen mellem Aleris-Hamlet Hospitaler og Region Midtjylland løber i to år. Udover uddannelse åbner aftalen også for, at patienter behandlet på Aleris-Hamlet Hospitaler, kan indgå i offentlige forskningsprojekter.


Fakta

  • Af hensyn til at vedligeholde speciallægernes kompetencer bliver patienter med kræftrelaterede sygdomme i urinvejene dog også fremover behandlet på Region Midtjyllands egne hospitaler. 
  • Udgangspunktet for aftalen, der er indgået ved tilbudsindhentning, er standardkontrakten mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og -klinikker (BPK).

 

Flere oplysninger

  • Koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen, tlf. 2146 9807
  • Direktør hos Aleris-Hamlet Hospitaler, Bent Wulff Jakobsen, tlf. 2081 7476