16.11.2015

Der står Svanen eller Blomsten på rengøringsmidlerne Region Midtjylland. Og træet der indgår i byggeri, møbler og legepladser - hvis regionens har sådanne - er vokset dokumenteret bæredygtigt. Det er to af de nyeste af mange krav, regionen som deltager i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb skal stille.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb blev startet i 2006 af Miljøministeriet sammen med landets største kommuner. I 2013 kom Region Midtjylland som den første region med i samarbejdet og er siden regionalt blevet fulgt af region Syddanmark. Målet var sundere og mere bæredygtige offentlige indkøb – og ved et samarbejde at få skabt og synliggjort et større marked.

Et af miljøområderne, som Region Midtjylland var med til at trække i gang, var introductionen af økologi i offentlige storkøkkener. Siden er der kommet grønne krav til ikke bare maden, men også til it-området, energieffektive pærer og meget mere.

Frivilligt

Det er frivilligt for kommuner og regioner at komme med i partnerskabet, der tænker på bæredygtighed og et sundt miljø. Gennem samarbejdet sikres der nu indkøb på mere end 40 mia. kr. årligt. Det samlede offentlige indkøb beløber sig til ca. 400 mia. kr.
– Når vi stiller grønne krav i indkøb, skaber vi efterspørgsel efter grønne produkter og tjenesteydelser. På den måde påvirkes et meget stort indkøbsvolumen i grønnere retning. Det er til gavn for miljøet og dansk erhvervsliv, der også kan sælge på det voksende internationale marked for grønne løsninger. Derfor er det godt, at der er kommuner og regioner, der går forrest, sagde miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, da hun i forrige uge kunne byde Ishøj Kommune velkommen i partnerskabet.


De nye miljømål, som Regionen Midtjyllands direktion har nikket ja til, får dog ikke den helt store betydning her, da regionen i forvejen i hvert fald på rengøringsområdet er langt fremme.


Samarbejde giver storkøb
I disse sparetider kan man spørge sig, om det kan betale sig. Og ja. I langt de fleste tilfælde kan det fælles storkøb sammen med lang god driftsøkonomi i driften betale sig. På sundhedsområdet kan man tilsvarende håbe på færre sygedage blandt medarbejderne – og dermed bedre arbejdsliv og færre sygeperioder. 

Læs mere om partnerskabet på www.gronneindkob.dk