SOSU-elever træner patientpleje

Hvad er det, der kan spænde ben for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og gennemfører den? Det spørgsmål har to regionsrådspolitikere med i lommen, når de i de kommende uger mødes med cheferne for de midtjyske erhvervsskoler.

Når de to regionsrådspolitikere Poul Erik Christensen (B) og Niels Erik Iversen (A), i næste uge mødes med en række af regionens erhvervsskoler, er det med ørerne slået ud.

De to vil nemlig gerne kende skolernes ønsker til det fremtidige udbud af erhvervsuddannelser og praktikcentre og især placeringen af grundforløbene 1 og 2, hvor regionsrådet spiller en vigtig rolle.

På mandag, den 24. november, mødes de to politikere med SOSU-skoler og landbrugsskoler, og den 1. december gælder det regionens øvrige erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Vigtigt lokalkendskab

I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen skal grundforløbene fordeles på ny, og det er en chance for at fremtidssikre systemerne og rette op på nogle uhensigtsmæssigheder, siger Poul Erik Christensen, der er formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.

- Vi medbringer noget baggrundsmateriale om erhvervsstruktur, uddannelsesbehov og den demografiske udvikling, og vi har også lavet et udkast til, hvordan udbuddet af uddannelser kunne se ud.

Men det er ude på skolerne, at de har lokalkendskabet og ved, hvad der ligger bag mange af tallene. Så vi har brug for deres input for at lave den bedste fordeling, siger Poul Erik Christensen.

Erhvervsskolereform

Om ti år skal erhvervsskolerne i Midtjylland tiltrække mange flere elever for at mætte virksomhedernes appetit på faglærte medarbejdere.

Hvis skolerne skal opfylde den nationale målsætning om, at 30 procent af en årgang vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, svarer det til 4.900 midtjyske elever hvert år eller 1.400 flere end i dag.

- Erhvervsskolereformen handler blandt andet om, at erhvervsskolerne skal trække nogle unge væk fra de almene gymnasier, og at de skal fange nogle af de mange unge, der i dag falder ud af systemet og aldrig får en uddannelse. Derfor skal erhvervsskolerne være lige så tilgængelige for de unge som gymnasierne, og de skal kunne holde på deres elever, indtil de står med svendebrevet i hånden, siger Poul Erik Christensen og tilføjer, at det kræver skoler med en høj faglighed, uddannelser, som fører til job bagefter, og tilstrækkeligt med praktikpladser inden for en overskuelig afstand.

Regional indsats

I forlængelse af erhvervsskolereformen og for at imødekomme erhvervslivets behov for flere faglærte planlægger Regionsrådet og Vækstforum Midtjylland en EU-støttet indsats over de kommende tre år. Der er afsat 20 mio. kroner, og en forprojektgruppe har foreslået følgende to spor:

 • Styrket fokus på profession og karriereveje
  Dette skal øge de unges, deres forældres og folkeskolelærernes kendskab til erhvervsuddannelserne og til job- og karrieremuligheder. Her kan der f.eks. udvikles samarbejder med virksomheder, nyt materiale til faget Uddannelse og job, styrkede vejledningsforløb og materiale rettet mod de unge og deres forældre.
 • Udvikling af samarbejdet om at skaffe flere praktikpladser
  Der er behov for at udvikle det virksomhedsopsøgende arbejde, f.eks. gennem virksomhedsnetværk og partnerskaber, nye koncepter for praktikforløb, styrket match mellem udbud og efterspørgsel samt mere viden om mulighederne i de eksisterende ordninger. Der kan også etableres uddannelsesforløb for aktørerne.

Win-win

- Det er helt afgørende for væksten i regionen, at virksomhederne kan få arbejdskraft med de kompetencer, som de har brug for. Og vi kan tage fat lige der, hvor de unge er færdige med Folkeskolen og skal træffe de første vigtige valg. Der kan vi være med til at bane vejen for, at de ender i fast beskæftigelse til gavn for både dem selv og samfundet, siger Poul Erik Christensen.

 

Billedtekst:
Regionens SOSU-skoler er blandt de første, der mødes med de to politikere fra Region Midtjyllands rådgivende udvalg for regional udvikling.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

 

Flere oplysninger:

 • Poul Erik Christensen (B), formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling, Telefon: 2496 9630
 • Niels Erik Iversen (A), næstformand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling, Telefon: 2496 9649
 • Pia Fabrin, vicekontorchef, Regional Udvikling, Region Midtjylland, Telefon: 7841 1103
  Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

FAKTA om erhvervsskolerne


Region Midtjylland tilbyder i øjeblikket 64 erhvervsuddannelser på 33 forskellige uddannelsesinstitutioner. De 20 mest populære er:

 • Social- og sundhedsuddannelsen (eud) 1.986
 • Detailhandelsuddannelse 1.939
 • Kontoruddannelse 778
 • Træfagenes byggeuddannelse 528
 • Pædagogisk assistentuddannelse (eud) 396
 • Landbrugsuddannelsen 386
 • Elektriker 342
 • Personvognsmekaniker 330
 • Gastronom 327
 • Handelsuddannelse 294
 • Smedeuddannelse 235
 • Web-integrator 169
 • Bygningsmaler 159
 • Lager- og terminaluddannelse 157
 • Anlægs- og bygningsstruktør, brolægger 130
 • Detailslagter 130
 • Tandklinikassistent 129
 • Data- og kommunikationsuddannelsen 122
 • Industritekniker 116
 • Vognmaler 114