Opdateret 16.11.2015

Cirka hver tiende danske skolebarn lider af astma. Viborg Kommune og Regionshospitalet Viborg har udviklet et nyt koncept, Astmanaut, som kan hjælpe børn og deres familier med at navigere i et liv med astma.

I foråret 2015 satte Viborg Kommune og Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg sig for at undersøge, hvordan man kunne forbedre forholdene for børn med astma. Resultaterne var overraskende:

-Vi fandt ud af, at det er en stor udfordring for astmabørn og deres familier at få forklaret omgivelserne, hvad det vil sige at have astma. Det er utrygt for børn og forældre, når de personer, barnet er i kontakt med i sit skole- og fritidsliv, mangler viden om astma. Samtidig øger det risikoen for, at barnet får et svært astmaanfald, forklarer overlæge på Børn og Unge på regionshospitalet i Viborg, Josefine Gradman.

Involverer alle omkring astmafamilien
På den baggrund blev Astmanaut skabt. Astmanaut er viden og redskaber, som let kan gives videre til alle omkring familien og børnene.

- Vi har lyttet til, hvad astmafamilierne har fortalt og har skabt en række tiltag, der gør det nemmere for folk omkring barnet at hjælpe. Så det er ikke bare endnu en informationskampagne. Kampagnen aktiverer alle målgrupper omkring astmafamilien; praktiserende læger, apoteker, skole, SFO, sports- og fritidsklubber samt venner og familie, fortæller sundheds- og omsorgschef i Viborg Kommune, Lis Kaastrup.

Astmafamilien som formidler
Astmanaut består af en kort animationsfilm om astma, som via mail let kan deles med alle barnets kontakter. Dertil kommer en astmamappe med informationsmaterialer, der bliver udleveret til børnene hos den praktiserende læge eller på hospitalet, en astmataske til medicin og et astmakort. Det hele bindes sammen af en hjemmeside, hvor voksne kan få gode råd og hjælp til at dele information om astma.

- Vi har altid fokus på, hvordan vi kan forebygge, og vores mål var her at udarbejde et koncept, der sætter barnet og omgivelser i stand til at handle på sygdommen og bruge informationerne i barnets hverdag. Vi er blevet så glade for konceptet, at vi nu ser på, hvordan vi kan overføre det til borgere med andre kroniske sygdomme, fortæller Lis Kaastrup.

 

Flere oplysninger

  • Josefine Gradman, overlæge, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, tlf. 2365 1099
  • Lis Kaastrup, sundheds- og omsorgschef, Viborg Kommune, tlf. 5127 2988