Gå til større billede af produktion

Region Midtjylland vil i de kommende tre år give virksomhederne særlige muligheder for at trække udsatte borgere ind i medarbejderstaben. Derved kan virksomhederne både øge deres egen konkurrenceevne og være med til at løse en af samfundets store udfordringer.

600 midtjyske borgere får nu en ekstra chance for at komme i arbejde, selv om de på det nærmeste er blevet opgivet af beskæftigelsessystemet.

De vil blive tilbudt et særligt indslusningsforløb i en virksomhed, hvor der både er menneskelige og økonomiske ressourcer til at tage hensyn til de udfordringer, som tidligere har forhindret dem i at få et job.

Indslusningsforløbet er en del af projektet Rummelig imidt, som Regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde onsdag besluttede at støtte.

Projektet får således 10 mio. kroner fra de regionale erhvervsfremmemidler, og Vækstforum Midtjylland supplerer med 19.5 mio. kroner fra EU's Socialfond.

Nødvendig investering

- Nu håber vi, at virksomhederne vil spille med, fordi de kan se, at det på sigt vil styrke dem, siger regionsrådsformand Bent Hansen, selv om han erkender, at det kræver vilje og overskud i en virksomhed at åbne dørene for en medarbejder, som måske ikke passer fuldstændig ind i den sædvanlige skabelon fra dag 1.

- Der er fokus på bæredygtighed, og både medarbejdere og kunder forlanger i stigende omfang, at virksomhederne udviser god opførsel og samfundsansvar. Det nye projekt tilbyder virksomhederne at komme med i forreste række – hvis jeg var virksomhedsejer, ville jeg sige ja tak og se det som en god og nødvendig investering, siger Bent Hansen.

På kanten eller udenfor

Rummelig imidt satser på den betydelige gruppe af borgere, der befinder sig på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. Borgere, hvis arbejdsløshed ikke er deres eneste problem. Det kan være unge med psykiske vanskeligheder, flygtninge og indvandrere, borgere, som er faldet ud af dagpengesystemet og andre, som ikke har fået et job gennem kommunernes almindelige indsats. Eller førtidspensionister, der har genvundet en vis portion arbejdsevne og derfor gerne vil vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Nye muligheder

Med en solid starthjælp vil nogle af dem kunne komme til at udfylde et job på almindelige betingelser eller et fleksjob. I en almindelig virksomhed eller i en virksomhed, der tager sociale hensyn som en del af sit forretningskoncept.

I projektet planlægges det at hjælpe 600 borgere igennem et indslusningsforløb, hvorefter mindst 40 forventes at opnå et ordinært job og 120 et fleksjob. Det er individuelt tilrettelagte forløb, som skal skabe den gode kontakt mellem den nye medarbejder, virksomheden og kollegerne – eventuelt støttet af en mentor.

Skaber værdi

De involverede virksomheder skal gerne opleve, at det skaber værdi at tage sociale hensyn og sige ja til en medarbejder med særlige udfordringer.

Eksempelvis får de erfaringsvis lettere ved at tiltrække andre medarbejdere.

Det er planen at samle socialøkonomiske virksomheder og virksomheder med social forståelse i netværk – et for hver af regionens syv arbejdsmarkedsområder. Her vil de få forskellige tilbud, der sigter mod at gøre dem mere overlevelsesdygtige, og de vil samtidig blive opfordret til at inspirere andre virksomheder til at få gang i socialøkonomien.
Det bliver LO Midtjylland, der sammen med foreningen Code of Care og den socialøkonomiske virksomhed Huset Venture skal gennemføre projektet.


Billedtekst:
Erfaringer viser, at virksomheder, som tager sociale hensyn, klarer sig bedre, når det gælder om at rekruttere medarbejdere.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

 

Flere oplysninger

 • • Bent B. Mikkelsen, afdelingchef
  Regional Udvikling, Region Midtjylland
  Telefon: 7841 1500
 • Karen Elsgaard, udviklingskonsulent
  Regional Udvikling, Region Midtjylland
  Telefon: 78411512
 • Søren Larsen, projektleder, LO Aarhus
  Telefon: 2166 0429


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer