Gå til stort billede af forurenet område ved Høfde 42

06.10.2015

I denne og næste uge vil Region Midtjylland forbedre sikringen af det gamle giftdepot ved Høfde 42 med et toplag af store sten.

I de kommende to uger vil omkring 1.000 tons store sten bliver lagt ned over den inddæmmede giftgrund på Harboøre Tange.

Stenene skal beskytte overfladen af giftdepotet mod bølger, der i stormvejr kan slå langt ind over kystsikringen og trække hen over det forurenede område.

”Kystsikringen ud mod havet er i fin stand, men på den vandrette stenafdækning er der behov for vedligeholdelsesarbejder. Vi vil udbedre de områder, hvor stenafdækningen er beskadiget”, siger projektleder civilingeniør Børge Hvidberg fra Region Midtjylland, som har tilsynet med den 350 meter lange kystsikring og står for den løbende vedligeholdelse.

Han tilføjer, at noget lignende blev gjort i 2012, men at man i denne omgang, ud over vedligeholdelse af den eksisterende stendækning, har valgt at dække yderligere 2 meter af depotet med sten, nemlig granitbrudsten i størrelsen 60-300 kg. 

De er sejlet hertil fra Norge.

Arbejdet udføres af VG Entreprenør A/S fra Lemvig og ventes at blive afsluttet i løbet af uge 42.

Årelangt depot

Det var sprøjtemiddelvirksomheden Cheminova, der i 1957 begyndte at deponere bladanholdigt affald på Høfde 42. Fra 1962 benyttede den dansk stat desuden stedet som depot for mange slags kemikalier, der blev lagret direkte mellem klitterne.

I 1980’erne blev selve depotet fjernet, men forureningen havde for længst spredt sig både nedad og udad og udgjorde en miljømæssig trussel.
I stedet for en dyr oprensning af området valgte politikerne i 2006 at sikre den store forurening med en 600 meter lang jernspunsvæg og en plastikmembran med 75 cm sand ovenpå.

Det betød, at spørgsmålet om en oprensning kunne udsættes i en årrække. 

Se gravemaskinen lægge granitpuslespil (Youtubevideo)

Se også indslag fra tvmidtvest


Flere oplysninger:

Børge Hvidberg
Region Midtjylland, projektleder
Regional Udvikling
Region Midtjylland
boerge.hvidberg@ru.rm.dk
Telefon: 7841 1908

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer 

Billedtekst: Cheminovas snart 60 år gamle giftdepot vurderes at indeholde 110 tons kemikalier. Region Midtjylland har i 2010-13 testet en afværgemetode, der kan uskadeliggøre de giftige stoffer på stedet, men efter en samlet bæredygtighedsvurdering er regionsrådets politikere enedes om, at forureningen bør fjernes helt fra området.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.