12.10.2015

Region Midtjylland har udarbejdet en oversigt som pr. 30. september fortæller om de personalemæssige konsekvenser af Spareplan 2015-2019.

Oversigten viser, at i alt 100 medarbejdere er varslet omplaceret til anden stilling, og at 170 medarbejdere er varslet påtænkt afskediget som følge af spareplanen. Regionen skønner, at i alt omkring 620 stillinger er eller vil blive nedlagt i samme forbindelse.

– Oversigten er foreløbig, men tilbagemeldingerne fra hospitaler og administration er, at de med de iværksatte høringsprocesser næsten er i mål med de planlagte besparelser. Indenfor Psykiatri og Social påbegyndes varslingsprocesserne først til november, fortæller Jørn Mørup, afdelingschef Koncern HR, Løn- og Personale.

Oversigten vil blive opdateret hver måned resten af året for at følge de personalemæssige konsekvenser af besparelserne. Herved forventes der også at kunne tegnes et billede af, hvor mange medarbejdere det vil lykkes at omplacere, inden de varslede afskedigelser træder i kraft. 

Tilføjelse, 17.12.2015:

De fleste varslingsprocesser vedr. omplaceringer/afskedigelser i forbindelse med Spar1519 var iværksat med udgangen af september, jf. opgørelse pr. 30. september 2015. Se www.spar1519.rm.dk

Der har kun været få yderligere varslinger til fratrædelse og omplacering i løbet af oktober og november.

Der vil blive udformet en samlet opdateret oversigt ved udgangen af 1. kvartal 2016, når hovedparten af opsigelsesvarslerne er udløbet – herunder det endelige antal fratrådte og omplacerede efter endt opsigelsesvarsel samt fordeling på køn, alder m.v.

Flere oplysninger

  • Jørn Mørup, Afdelingschef Koncern HR, Løn- og Personale, Tlf: 2461 9222 / jm@rm.dk