05-10-15

Et solouheld i bil, et knivstikkeri på diskotek, en brændende bygning og en busulykke. Et mylder af medicinstuderende var torsdag i sidste uge på vej ud til fire forskellige ulykker. 

De i alt 24 medicinstuderende, som har fået plads på det eftertragtede kursus ”Præhospital Indsats”, gik på med spændt forventning i maven og overvejelser, hvad der ville vente dem.
Øvelsesdagen, som blev afviklet af Præhospitalet, foregik på brandskolen Kirstinesminde i det nordlige Aarhus. Dagen var kulminationen på et fire uger langt valgfagskursus, hvor de studerende fik en mulighed ud over det sædvanlige på medicinstudiet for at opnå viden og erfaringer inden for behandling af akut syge patienter og den præhospitale indsat i bredere forstand.

Det overordnede formål med øvelsesdagen er primært at lære de studerende at håndtere akut syge patienter og at samarbejde med mange forskellige beredskaber herunder ambulancereddere, politi og brandfolk.


Det faglige niveau er vigtigt og fremmes på hvert scenarie af mange engagerede undervisere, der guidede de studerende efter behov. Samarbejde på tværs er ekstremt vigtigt især i det præhospitale miljø, hvor man ikke har alle de samme ressourcer og hjælpemidler, som personalet har inde på et hospital. Man må i de akutte situationer på skadestederne udnytte de ressourcer, man faktisk har, mest optimalt.

Kurset har kun været udbudt to gange. I 2014 kunne der lige med nød og næppe samles 24 studerende. I år var der over 60 alene på venteliste!
Præhospitalets forskningsafdeling, som står for kurset, har lagt mange ressourcer i at få en så høj en kvalitet som muligt i kurset – for som afdelings leder Ingunn Skogstad Riddervold siger:
– dette er en vigtig investering i fremtidige læger, ikke kun for at tiltrække opmærksomhed til Præhospitalet, men også for forståelsen af den samlede indsats for patienten i sundhedsvæsnet.