Arkivfoto Patient, læge og sygeplejerske /Foto: Niels Aage Skovbo

12.10.2015

Nyt studie viser, at hverdagslivet har afgørende betydning for om multisyge patienter magter at følge behandlings- og forebyggelsestilbud. Forskerne bag anbefaler derfor bedre patientinddragelse for at sikre realistiske behandlingsforløb.

Et stigende antal danskere lever med flere sygdomme, også kaldet multisygdom. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland har derfor i samarbejde med Danske Patienter fulgt og interviewet en række mennesker med flere sygdomme for at finde ud af, hvordan de i praksis håndterer sygdommene i hverdagen og i mødet med sundhedsvæsenet.

Behandlingen skal spille sammen med hverdagslivet

Lisbeth Ørtenblad, forsker ved CFK, Region Midtjylland vurderer på den baggrund, at patienternes hverdagsliv har væsentlig betydning for, hvordan samarbejdet med sundhedsvæsenet foregår.

- Behandlingen udfordres konstant af hverdagslivet. Multisyge patienters behandlingsforløb er ofte vældig komplekst og det kan være en stor udfordring at passe lægeaftaler, ambulatoriebesøg, træning og medicin, når man har flere behandlingskrævende sygdomme.

- Patienterne forsøger at navigere i kløften mellem, hvad de har resurser til og de mange behandlingskrav. Det er en svær opgave og hverdagslivet spiller ofte en væsentlig rolle for, hvordan de vælger tilbud i sundhedsvæsenet til og fra. Derfor er det vigtigt, at patienterne inddrages meget konkret i planlægning af behandling og pleje, så man kan tage højde for deres prioriteringer i hverdagen, siger Lisbeth Ørtenblad.

Ønsker at mindske uligheden

Multisygdom forekommer oftere blandt kortuddannede mennesker end blandt højtuddannede, og uligheden forstærkes, jo flere sygdomme man har. Undersøgelsen tager derfor afsæt i den sociale skævhed og fokuserer på kortuddannede.

- Formålet er at kunne pege på tiltag, der kan mindske uligheden i det behandlende sundhedsvæsen, og bidrage til at alle patienter får det optimale udbytte af behandlingen. Bedre patientinddragelse er en oplagt løsning, fordi det er vejen til at få bragt patientens egne prioriteringer, resurser og funktionsevne i spil, så man kan planlægge et realistisk behandlingsforløb, siger Alexandra Jønsson, forsker fra Danske Patienters Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet.

Flere informationer

  • Forsker, mag.art., MPH Lisbeth Ørtenblad, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, T: 7841 4056, M: 6130 4655, Lisbeth.oertenblad@stab.rm.dk

  • Cand.scient.anth., ph.d.-studerende, Alexandra Jønsson, Danske Patienter, Københavns Universitet, T: 4242 9393, aj@danskepatienter.dk