23-10-2015


To af Præhospitalets hædervindende forskere Nikolaj Raaber Morten (t.v.) og Thingemann Bøtker.

Forskere ved Region Midtjyllands Præhospital har i løbet af det seneste år gjort sig bemærket både nationalt og internationalt. Trods forskningsafdelingens indtil videre beskedne størrelse og det faktum at præhospital forskning er en relativt ny disciplin med en kort forskningstradition, er det lykkes at komme ud over rampen.

Åndenød i ambulancen
I november 2014 vandt Ph.d. studerende Morten Thingemann Bøtker således publikumsprisen ved foredragskonkurrencen på Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins årsmøde for sit oplæg om patienter med åndenød i ambulancen. Morten Thingemann Bøtkers projekt blev endvidere udtaget blandt de bedste indsendte bidrag til London Trauma Conference i december 2014.
Og ved den årlige ph.d.-dag på Aarhus Universitet i januar 2015 modtog Præhospitalets forskere hele to priser for bedste poster-præsentationer i hver deres gruppe.

Godt praktisk samarbejde
Den foreløbige krone på værket er den nylige tildeling af Sophus Falck-prisen i sidste uge i Torino for bedste præhospitale forskningsprojekt ved den European Society for Emergency Medicine – den europæiske kongres for akutmedicin.
Prisen gik til ph.d.-studerende Nikolaj Raaber for et projekt omhandlende lægelig telemedicinsk backup ved beslutningstagning i ambulancerne i Region Midtjylland. Projekt er resultatet af et tæt samarbejde mellem forskerne, lægerne i AMK-vagtcentralen og ambulancetjenesterne i regionen.

– Det vi ser her er resultatet af en strategi som bygger på samarbejde mellem Præhospitalets forskningsafdeling og samarbejdspartnere omkring os. Vi er en lille, men sammentømret gruppe med et fantastisk netværk af dygtige mennesker omkring os, der støtter op om vores projekter, siger Ingunn Riddervold, forskningskoordinator ved Præhospitalets forskningsafdeling.

Præhospitalets forskere bidrager aktivt til vidensdeling og udvikling af det præhospitale område og om få dage være repræsenteret på den årlige europæiske genoplivning-kongres Resucitation i Prag, ved London Trauma Conference nu i december og ved den internationale kongres for akut medicin, ICEM, i Sydafrika i april næste år.