2015.09.28

400 pædagoger, læger, psykologer og kommunale sagsbehandlere mødes den 3. oktober til en dag i ADHD og autismens tegn, når Aarhus Kommune og Region Midtjylland i fællesskab afholder Aarhuskonferencen for fjerde gang. 

Aarhuskonferencen bliver til i et samarbejde mellem Region Midtjyllands Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og Specialområde Autisme og Aarhus Kommunes Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen.

 

Amerikanske input

I år er det to autismeeksperter fra USA, som skal klæde Aarhuskonferencens deltagere på med den nyeste viden indenfor autisme og ADHD. Henholdsvis professor Connie Kasari, der er stifter af Center for Autism Research and Treatment Center i Los Angeles og psykolog Michael McManmon, som er manden bag autismetilbuddet College Internship Program i Massachusetts. 

”På autisme- og ADHD-området er vi i Aarhus Kommune og Region Midtjylland optaget af hele tiden at højne vores videnniveau til gavn for mennesker med autisme og ADHD. Den viden får vi blandt andet fra Aarhuskonferencen, hvor vi som fagfolk får nye inputs til vores arbejde. På den måde sikrer vi en videreudvikling af vores tilbud i børne- og ungdomspsykiatrien og på det sociale område,” forklarer Ruth P. Lehm, centerchef for Aarhus Kommunes Center for Specialpædagogiske Børnetilbud.

 

Ny viden om hjernen

Også musikprofessor, Peter Vuust, der er centerleder for forskningscentret Music in the Brain under Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium, skal holde oplæg for konferencedeltagerne. Han skal gøre de mange fagfolk klogere på, hvordan hjernen bearbejder musik, der kan lede til en bedre forståelse af hjernen. En forståelse der er meget relevant i forhold til mennesker med autisme og ADHD.

 

Høje ambitioner

Medarrangør af Aarhuskonferencen, Lars Aarup Jensen, områdeleder for Region Midtjyllands Specialområde Autisme uddyber om samarbejdet mellem kommune og region: 

”Vi har en tradition for et godt samarbejde på tværs af Region Midtjyllands børne-ungdomspsykiatri og de sociale tilbud både i regionen og Aarhus Kommunen på autisme- og ADHD-området. Det er denne konference ét af de synlige beviser på. For os alle er det kendetegnende, at vi har et højt ambitionsniveau, når det kommer til at støtte mennesker med autisme og ADHD,” mener Lars Aarup Jensen.

 

Fakta

Konferencen finder sted lørdag den 3. oktober i DGI-Huset i Aarhus fra kl. 9-17.

Læs hele programmet på www.aarhuskonferencen.dk.
Pressen er velkommen.

 

Kontakt

Lars Aarup Jensen, områdeleder, Specialområde Autisme: 2942 0545

Ruth P. Lehm, centerchef, Center for Specialpædagogiske Børnetilbud: 8713 2525