30.09.2015

Et fuldt udbygget akutcenter ved Regionshospitalet Viborg er afgørende, hvis hospitalet også i fremtiden skal fungere som et effektivt og moderne akuthospital. Det er baggrunden for, at regionsrådet netop har besluttet at skrue lidt ned for graden af ombygning i det eksisterende hospital for at sikre kvaliteten af det nye akutcenter.

- Det nye akutcenter bliver en helt central del af fremtidens akuthospital i Viborg, og det bliver indgangen til hospitalet for langt hovedparten af vores patienter. Derfor er det afgørende, at vi sikrer kvaliteten af nybyggeriet. Det betyder desværre, at vi ikke kommer til at ombygge helt så meget af det eksisterende hospital, som vi havde håbet på, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen om baggrunden for regionsrådets beslutning om at flytte 39,4 millioner kroner fra ombygningsprojektet til nybyggeriet.

Det 24.000 kvadratmeter nye akutcenter rummer blandt andet ny hovedindgang, nye operationsstuer, sengeafsnit med ensengsstuer og helikopterlandingsplads på taget. Med tilpasningen sker der ingen ændringer i antallet af senge på hospitalet, ligesom der ikke skæres i det kliniske indhold på hospitalet.

Licitationer presser budgettet

Det er resultatet af den nyligt overståede licitation, der er årsag til, at man nu ændrer sammensætningen af det samlede byggeri på Regionshospitalet Viborg. De i alt otte store entrepriser, som i sommer var i udbud, endte med at blive godt 10 procent dyrere end forventet. Siden har Projektafdelingen forhandlet med entreprenørerne og forsøgt at finde de nødvendige besparelser ved at justere byggeriet til. Men konklusionen er blevet, at man ikke ad den vej alene kan komme helt i mål.

- Samtidig ved vi, at vi har en række kommende licitationer forude, og vi har nu grund til at tro, at også de entrepriser vil blive dyrere end oprindeligt forventet. Det vil vi gerne allerede nu tage højde for, forklarer Lars Dahl Pedersen om baggrunden for at overføre midler fra ombygning til nybyggeri.

Han henviser til, at aktiviteten og priserne på byggemarkedet i løbet af det seneste år er steget markant i Midtjylland, så der er behov for at sætte yderligere penge af til de forestående entrepriser. Og skulle udgifterne til nybyggeriet vise sig at blive mindre end forventet, vil eventuelt overskydende midler naturligvis blive ført tilbage til ombygningsdelen.

Ombygning for 188 mio. kr.

Projektafdelingen er nu sammen med sine rådgivere i fuld gang med at granske tegninger, ønsker og behov for at kunne prioritere i ombygningsprojektet.

- Vi arbejder i øjeblikket med flere mulige scenarier, men det er endnu for tidligt at sige, præcis hvordan vi justerer projektet til. Til gengæld er det vigtigt at pointere, at vi fortsat bygger om for 188 millioner kroner – og at de områder, vi ikke bygger om i denne omgang, jo stadig vil eksistere og være i brug på hospitalet, siger Lars Dahl Pedersen.

Tilpasningerne af projektet betyder samtidig, at ibrugtagningen af det nye akutcenter formentlig vil blive udskudt et par måneder, så det frem for at være færdigt ultimo 2017 er færdigt primo 2018. Det samlede kvalitetsfondsbyggeri i Viborg beløber sig til i alt 1,15 milliarder kroner.

Flere oplysninger

  • Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt, tlf. 7844 1002 / 4031 3230