Professor i almen medicin Peter Vedsted, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet er netop tilknyttet som professor ved Universitetsklinik for Innovative Patientforløb på Regionshospitalet Silkeborg. Målet med professoratet er at udvikle fremtidens og de praktiserende lægers hospital.


Nye former for sammenhængende, hurtige og strømlinede patientforløb. Det er målet med et intensiveret udviklingssamarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet og Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, som er en del af Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.


Det samarbejde bliver nu markant intensiveret, når Peter Vedsted, der siden 2009 har været professor på forskningsenheden, bliver tilknyttet som professor ved Regionshospitalet Silkeborgs Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.


Universitetsklinikken blev oprettet i 2013 med tilknytning til Aarhus Universitet for at styrke det videnskabelige arbejde med at dokumentere resultaterne af udviklingsarbejdet.


Fokus er rationel diagnostik og accelereret kræftdiagnostik ud fra devisen ”jo før, jo bedre”, hvor hospitalet yder den praktiserende læge bedst og hurtigst mulig støtte til at udrede kræft og anden alvorlig sygdom.

Vi skal tænke nyt
De sidste år har Peter Vedsteds forskning koncentreret sig om almen praksis og samspillet med det øvrige sundhedsvæsen. Han har især haft fokus på diagnostik af kræft og almen praksis rolle i at udrede patienter med symptomer, der kan være en alvorlig sygdom som kræft.


- Sammen udvikler vi fremtidens og de praktiserende lægers hospital. Det skal komme patienterne og kvaliteten til gode samtidig med, at vi arbejder mere effektivt. Blandt andet ved at skabe patientforløb i et tæt, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Sundhedsvæsenet har som grundlæggende opgave at sikre optimale forløb, som patienter og pårørende evaluerer, siger Peter Vedsted og fortsætter:


Vores traditionelle måde at opbygge forløb på er ofte opsplittede, med informationstab, spild og variation. Vi tænker i fragmenterede indsatser. Den forskning vi laver vil dokumentere at det kan lade sig gøre at binde tingene sammen, at integrere på tværs af sektorer og tænke nye måder at bruge sygehusene på.


Som professor skal Peter Vedsted varetage funktionen som forskningsleder og rekruttere og støtte yngre forskere - og i det hele taget bidrage til den fortsatte udbygning af et stærkt forskningsmiljø i universitetsklinikken.


Yderligere oplysninger:

Peter Vedsted, Institut for Folkesundhed og Institut for Klinisk Medicin, 2083 8259, p.vedsted@alm.au.dk