Region Midtjylland opslår igen ledige stillinger offentligt. Et midlertidigt stop blev indført i maj, for at afbøde virkningen af de stillingsnedlæggelser, der var en følge af Region Midtjyllands besparelser.

25-09-2015

De fleste af de afskedigelser og omplaceringer, der var en følge af den spareplan som regionsrådet vedtog i spareplanen for 2015-2019 er iværksat, og derfor har Region Midtjylland fra 1. oktober besluttet at ophæve det stop for eksterne nyansættelser, der har været gældende siden 1. maj 2015.

Ledige stillinger indenfor psykiatriområdet bliver dog først opslået fra midten af november.

Ansættelsesstoppet har betydet, at ledige stillinger udelukkende blev opslået internt, med mindre der forelå en dispensation. Men nu bliver det muligt at søge erstatning uden for regionens egne rækker for medarbejdere, der fratræder.

Opsagte medarbejdere har fortrinsret
- Jeg vil gerne understrege, at der overalt bliver gjort en stor indsats for at finde andre job til medarbejdere, der er varslet opsagt på grund af besparelser og omlægninger. Men Region Midtjylland er en stor arbejdsplads med behov for mange forskellige fagligheder, der ikke altid findes andre steder i organisationen. Derfor kan vi ikke altid matche en opsagt medarbejder med en ledig stilling, siger konstitueret koncerndirektør Christian Boel.

Ifølge Region Midtjyllands retningslinjer har medarbejdere, der er blevet opsagt som følge af besparelserne, fortrinsret til ledige relevante stillinger.

Region Midtjylland havde i 1. kvartal 2015 hvad der svarer til 26.596 fuldtidsansatte, hvoraf hovedparten arbejder på hospitaler og i psykiatriske og sociale tilbud.


Flere oplysninger

 

Fakta