I denne uge besøger midtjyske regionspolitikere den tyske delstat Bayern for at studere en særlig offentlig-privat samarbejdsmodel, der har skabt vækst og regional udvikling.

I dagene 23. – 25. september besøger Region Midtjyllands rådgivende udvalg for regional udvikling Sydtyskland – nærmere bestemt delstaten Bayern og dens hovedstad München. Området er et af Europas væsentligste vækstområder.
Formålet med studieturen er at se på, hvorledes samspillet mellem virksomheder, viden- og forsknings¬institutioner og offentlige myndigheder kan skabe vækst og regional udvikling.

Viden og inspiration

Tyskland – og især Sydtyskland – har udviklet en meget vellykket model for dette samarbejde, og de midtjyske politikere får lejlighed til at se nærmere på den gennem besøg hos nogle af de centrale aktører i området.
Udvalgsformand Poul Erik Christensen (R) håber at kunne hente ny viden og inspiration til den fortsatte udvikling i Region Midtjylland.
”Vi er spændte på at høre nærmere om, hvordan det er lykkedes at få private og offentlige aktører til at arbejde sammen på en særdeles virkningsfuld måde”, siger Poul Erik Christensen.

Uudnyttet potentiale

Tyskland er både Danmarks største eksportmarked og en væsentlig motor for den økonomiske udvikling i Europa.
Der er fra den danske regerings side lagt vægt på, at danske virksomheder i stigende grad får øje på det tyske marked – blandt andet gennem en særlig Tysklandstrategi på eksportområdet.
”Det er noget, vi i Region Midtjylland gerne aktivt vil bidrage til, da vi mener, at der fortsat gemmer sig et stort udviklings- og eksportpotentiale her for midtjyske virksomheder”, siger Poul Erik Christensen.

Et pakket program

Under besøget skal udvalgets medlemmer bl.a. besøge det danske konsulat og Innovationscenter i byen, samt byens industri og handelskammer, det bayeriske økonomi-, energi- og teknologiministerium, BMW, Münchens Tekniske Universitet, Fraunhofer instituttet samt Bayern Innovativ. Se det samlede program for studieturen.

Studieturen er planlagt i samarbejde med det danske konsulat og Innovationscenter i München, som har godt kendskab til danske virksomheders muligheder på det sydtyske marked. Udvalgets medlemmer får desuden mulighed for at møde danske virksomheder og organisationer, som har etableret sig i området.


Flere oplysninger

Poul Erik Christensen (B), medlem af
Regionsrådet i Region Midtjylland og
formand for det rådgivende udvalg for regional udvikling
Telefon: 2496 9630
poul.erik.christensen@rr.rm.dk

Niels Erik K. Andersen, kontorchef
Internationalt Kontor
Region Midtjylland

FAKTA:

Tyskland har 80,5 mio. indbyggere og det 4. største BNP i verden.
Danmark eksporterer årligt for mere end 100 mia. kr. til Tyskland.
Samlet eksporterer vi dog kun for 1.300 kr. pr. indbygger – til sammenligning eksporterer vi for 8.000 kr. pr. indbygger til vores næststørste eksportmarked Sverige.

I øjeblikket går størsteparten af den danske eksport til Tyskland til Nordtyskland. I 2013 var tallet 20,3 mia. kr. om året, mens der til Bayern kun blev eksporteret for 5,3 mia. kr. Fra Danmarks Eksportråd vurderes det, at der er et stort uudnyttet potentiale på det sydtyske marked.

Eksporten til Tyskland fordeler sig på følgende varegrupper: Maskiner og transport 27%, fødevarer 24%, færdigvarer 16%, energi og råstoffer 12%, halvfabrikata 11% samt pharma og kemikalier 10% (tal fra 2013)

Det rådgivende udvalg for regional udvikling har ni medlemmer.
I øvrigt deltager udviklingsdirektør Lars Vildbrad, udvalgssekretær Lone Kibsgaard samt kontorchef Niels Erik Andersen, Internationalt Kontor i studieturen.