07.09.2015

Mandag eftermiddag, 7. september, indgik politikerne i Region Midtjylland forlig om Region Midtjyllands budget næste år. Linjerne var dog allerede lagt med spareplanen for 2015 – 2019. Med undtagelse af Enhedslisten og Liberal Alliance står alle partier i regionsrådet bag forliget.

- På sundhedsområdet er budgettet for næste år 323 mio. kr. højere end i 2015. Men store udgifter til medicin og byggerier betyder, at vi får hårdt brug for hver en krone, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

En stor del af realvæksten på de 323 mio. kr. er allerede regnet ind som forventet indtægt i spareplanen for 2015 – 2019 eller båndlagt til særlige indsatser på især kræftområdet. Samtidig kommer der udgifter i forbindelse med en ændret fordeling af bloktilskuddet og udgifter til landsdækkende it-projekter og digitalisering.

Når 28 mio. kr. af realvæksten ydermere er gået til nå de sidste af besparelser i 2016, betyder det, at der i budgetforligsdrøftelserne udelukkende har været lidt over 40 mio. kr. til egentlig prioritering.

- Regionsrådet har valgt at være tilbageholdende med at sætte nye initiativer i søen. I stedet er råderummet primært gået til reservepuljer, ikke mindst til medicin, siger Bent Hansen.

Som et særligt punkt har regionsrådet dog prioriteret at afsætte 8 mio. kr. til opstart af Dansk Center for Partikelterapi. Det bygges som en del af Aarhus Universitetshospital i Skejby og skal levere skånsom og præcis kræftbehandling til patienter fra hele landet.

Anlægsbudget under pres

På anlægssiden budgetterer regionen næste år med 2.145 mia. kr. til kvalitetsfondsbyggerierne i Aarhus, Gødstrup og Viborg. Disse byggeprojekter har en fastlagt økonomisk ramme og ændres ikke.

For de øvrige anlægsprojekter har regeringen allerede fra næste år ønsket at skære i regionernes rammer. Og regeringen har samtidig tilkendegivet, at den også fremover ser behov for mindre offentlige investeringer.

- Den stramme anlægsramme allerede fra 2016 betyder, at Region Midtjylland må bygge i langsommere takt end planlagt. Vil regeringen skære i de offentlige investeringer også i årene fremover, er vi tvunget til at standse vigtige projekter. Det er uholdbart, for der er stort behov for at give patienter i hele regionen bedre forhold, siger Bent Hansen.

Regionsrådet skal drøfte anlægsplanen for 2016-2021 på mødet 28. oktober.

Besparelser på Regional Udvikling

Også området for Regional Udvikling kan se frem stram økonomi i 2016. Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne er den økonomiske ramme blevet skåret med 1 pct. i form af et særligt omprioriteringsbidrag.

Selv om budget 2016 nu er vedtaget i regionsrådet, kan der stadig ske ændringer i budgettet. Det skyldes, at regeringen har valgt at skubbe en del af sundhedsbudgettet til forhandlingerne om næste års finanslov.

- Jeg går bestemt ud fra, at Region Midtjylland lige som de øvrige regioner får tilført yderligere økonomi til sundhedsområdet, når tiden kommer til forhandlinger om næste års finanslov, siger Bent Hansen.

 

Fakta

  • Optakten til budget 2016 har været helt særlig. Først vedtog regionsrådet i juni en spareplan på 699 mio. kr. i årene 2015 – 2019. Desuden blev der udskrevet folketingsvalg. Det udskød de årlige økonomiforhandlinger mellem regering og regioner til midt i august. Derfor måtte førstebehandlingen af budget 2016 ske på et ekstraordinært regionsrådsmøde, 7. september, efterfulgt af forligsdrøftelser.
  • Regionsrådet andenbehandler budget 2016 30. september 2015 (endelig vedtagelse)
  • Hent forligsteksten
  • Se mere om spareplanen 2015 – 2016 på www.spar1519.rm.dk

 

Flere oplysninger

Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707 / Bent.hansen@rr.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer