17.09.2015

Specialområde Børn og Unge har modtaget et strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter en episode på Regensen, Dalstrup, ved Grenå.

Regensen er et døgntilbud med fem pladser til børn og unge, der udover diagnoser og udviklingsforstyrrelser kan have en udadreagerende adfærd over for medarbejderne.

Arbejdstilsynet var på besøg den 27. august og har efter besøget givet et strakspåbud den 11. september. Påbuddet går på at forebygge risiko for vold og trusler om vold og skal være efterkommet straks. Senest den 18. september skal Specialområdet give Arbejdstilsynet en skriftlig tilbagemelding om, hvordan påbuddet er efterkommet.

Baggrunden for Arbejdstilsynets besøg var en hændelse på Regensen den 22. juli, hvor et barn overfalder en praktikant med spyt og slag i en situation, hvor praktikanten er alene med barnet.

Forud er gået en episode dagen før, hvor praktikanten sammen med en anden medarbejder med magt er nødt til at tage en lommekniv fra barnet, da han truer med kniven.

Specialområdet Børn og Unge har - som led i Psykiatri og Socials indsats for øget sikkerhed - en række procedurer, som skal følges for at beskytte medarbejderne imod vold, trusler og udadreagerende adfærd.

Det gælder også Regensen, som for eksempel har retningslinjer, som skal sikre:

  • at ingen medarbejdere er alene på vagt om morgenen
  • at alle altid skal bære alarm, når de arbejder alene, så de kan tilkalde hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

I forbindelse med episoden var praktikanten alene på arbejde om morgenen efter en nattevagt og havde ikke alarm på.

Områdeledelsen har efterfølgende indskærpet, at de faglige, planlægningsmæssige og sikkerhedsmæssige procedurer altid skal overholdes, og at sikkerhed er et fælles ansvar.

Herudover vil det fremover være et særligt fokusområde, at alle medarbejdere skal bære alarm.