OBS: Vedhæftede billede er et modelbillede, som viser en gravid i gang med at bruge udstyret til hjemmemonitorering (foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital).

08.09.2015

Telemedicin er fremtiden, viser ny rapport om Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH). På Aarhus Universitetshospital har man opnået gode resultater med telemedicin til gravide og diabetikere.

Er det nødvendigt at blive indlagt på hospitalet, hvis man skal overvåges for svangerskabsforgiftning? Nej, tænkte nogle læger og jordemødre på Aarhus Universitetshospital. De udstyrede en gruppe gravide med en tablet-computer, et blodtryksapparat samt udstyr til at måle ve-aktivitet og fosterets hjertelyd. Og så sad de gravide derhjemme, målte på sig selv og sendte resultaterne ind til hospitalet via deres tablet.

De gravide er blot ét eksempel på, hvordan man kan behandle patienter på afstand ved hjælp af informationsteknologi. Eksemplet kommer fra en netop offentliggjort rapport om Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH), der fortæller om effekten af telemedicin på forskellige patientgrupper.

Claus Thomsen - lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital og formand for styregruppen for KIH-projektet - er meget tilfreds med de resultater, som er opnået med Klinisk Integreret Hjemmemonitorering.

- KIH-projektet viste bl.a., at hjemmemonitorering reducerede antallet af hospitalsindlæggelser for gravide med komplikationer. Og hele projektet har bidraget med vigtig viden i forhold til, hvad man i fremtiden skal satse på inden for telemedicin i det danske sundhedsvæsen, siger Claus Thomsen.

- Med KIH-projektet har vi udviklet nogle telemedicinske komponenter, der tilsammen udgør en løsning for hjemmemonitorering. Det drejer sig om de to komponenter: Den såkaldte Open Tele-opsamlingsplatform og KIH-databasen. Vi har nu et nationalt fundament, som vi kan bygge videre på – også i en fremtidig konkurrencesituation, hvor både danske og udenlandske leverandører kan komme til at indgå.

Telemedicin til gravide bør være standard

Olav Bjørn Petersen, overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital, er ikke i tvivl om, at telemedicin bør være et standardtilbud til nogle grupper af gravide.

- Med telemedicin har det været muligt at reducere antallet af de ambulante besøg, og en del af de kvinder, der ellers skulle have været indlagt, har været i stand til at blive hjemme, siger Olav Bjørn Petersen.

I kroner og ører har projektet med telemedicin og gravide også været en god forretning. For en gruppe af gravide med for tidlig vandafgang var det muligt at reducere omkostningerne til deres behandling med 77 procent. Det skyldtes, at de gravide med den telemedicinske løsning helt kunne undgå indlæggelser – eller i hvert fald reducere antallet af dem væsentligt.

Hjemmemonitorering allerede i drift

Både patienterne og de ansatte på Kvindesygdomme og Fødsler har været så glade for projektet, at det nu er blevet et standardtilbud til gravide med komplikationer.

Gennem de sidste måneder er jordemødrene og fødselslægerne blevet oplært i brug af udstyret, og arbejdsgangene er tilsvarende ændret, så hjemmemonitoreringen nu er forankret i Afsnit for gravide, hvor dem med indlæggelseskrævende komplikationer er indlagt.

En af de sidegevinsterne ved de nye muligheder for selvmonitorering er erkendelsen af, at mange af de indlagte i Klinik for Gravide kan oplæres i selvmonitorering allerede kort efter indlæggelsen. De gravide oplever selvmonitorering som meget meningsfyldt, de har god tid, og tærsklen for at kunne udskrives til hjemmemonitorering bliver lavere. Men også dem, der ikke kan udskrives, oplever selvmonitorering som meningsfyldt og er glade for på denne måde selv at blive involveret.

Diabeteskontrol på afstand

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital har også afprøvet telemedicin som en del af KIH-projektet. Her har det været til diabetespatienter – både med type 1 og type 2 diabetes.

Patienter og ansatte var generelt tilfredse med ordningen, men indenfor projektperioden lykkedes det ikke at opnå mærkbare besparelser på tid og økonomi. Patienterne var dog glade for den øgede fleksibilitet, som ordningen gav. Så det er planen, at hjemmemonitorering skal fortsætte i afdelingen.

Yderligere oplysninger:

  • Claus Thomsen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, mobil 78 46 23 66.

  • Olav Bjørn Petersen, overlæge, Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, mobil 40 33 11 58.

Om projektet:

KIH-projektet blev støttet med 33,4 mio. kr. fra Fonden for Velfærdsteknologi (tidl. ABT-fonden). Desuden har Digitaliseringsstyrelsen, Region Hovedstaden, Region Midt og MedCom bidraget med væsentlig medfinansiering.

I den vedhæftede brochure kan du læse mere om projektets resultater.

Læs også mere om KIH-projektet generelt på www.medcom.dk og på www.telemedicin.rm.dk