Vækstforum Midtjylland sætter to nye initiativer i gang, selv om vækstplan 2016-2020 først vedtages endeligt den 21. oktober. Der er tale om et fødevareinitiativ og et initiativ om inklusion og udvidelse af arbejdsstyrken.

Vækstforum Midtjylland søger en operatør til det 3-årige initiativ ”Innovationssamarbejde som forretningsstrategi” som led i udmøntningen af handlingsplan for fødevarer 2016-18.
Formålet med initiativet er at øge antallet af innovationsaktive små og mellemstore virksomheder på fødevareområdet.

Vækstforum ønsker med initiativet at sikre en velfungerende og let tilgængelig innovationsinfrastruktur på fødevareområdet. Den skal hurtigt kunne levere den viden, de kompetencer og de samarbejdspartnere, der er en forudsætning for at udvikle virksomhedernes innovationskapacitet. Der skal i perioden gennemføres minimum 40 innovationssamarbejder med deltagelse af minimum 120 virksomheder inden for fødevareområdet.

Ansøgningsfristen er 15. september 2015 kl. 12.00

Vækstforum søger en operatør til et initiativ vedrørende inklusion og udvidelse af arbejdsstyrken under EU’s Socialfondsprogram for perioden 2016 – 2020.

Programmet skal øge inklusionen af borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet og dermed bidrage til at øge arbejdsstyrken.

Programmet har fokus på følgende indsatser:

• Flere virksomheder skal bidrage til inklusion af borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet

• Indslusningsforløb for borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet skal blive mere effektive. Der skal afprøves forløb, hvor den enkelte borger er i centrum, og hvor der arbejdes med problemstillinger, som rækker ud over de traditionelle forvaltningsmæssige grænser i den kommunale sagsbehandling.

Ansøgningen skal sendes til britta.madsen@ru.rm.dk senest 18. september kl. 12.00

Læs mere om begge initiativer