Da det har vist sig, at det kan være svært at danne sig et overblik over faktaboksen følger hermed en læsevejledning.

Tallene i faktaboksen er en opsummering af 132 forskellige patientforløb. Tallene kan ikke umiddelbart lægges sammen, da der er behov for at opdele kræftpatienterne i to kategorier.

  • For de 132 genindkaldte patienter gælder det, at
    Tre (1+2) af kræfttilfældene er fundet hos de patienter, som har fået tilbud ny fulddosis-CT-skanning i forbindelse med genindkaldelsen. Ét af kræfttilfældene er lungekræft, mens de to andre er brystkræft og nyrekræft.
  • Fem andre kræfttilfælde er fundet blandt patienter, der allerede havde fået fulddosis-CT-skanning i forbindelse med et forudgående udredningsforløb i Diagnostisk Center, og dermed var fuldt udredt inden tilbuddet om genskanning.
  • Herudover er en række patienter sendt i kontrolforløb eller til udredning for anden sygdom.

Det er nu op til Styrelsen for Patientsikkerhed at vurdere det videre forløb.


Tryk her, for at komme tilbage til pressemeddelelsen