Formålet med kurset

  • at give kursisterne indsigt i og forståelse for de fysiske, psykiske og sociale forhold omkring alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer og trafik.
  • at give kursisterne et større og udbygget kendskab til grænserne for indtagelse af alkohol og bevidsthedspåvirkende stoffer i forbindelse med kørsel.
  • at give kursisterne et større og udbygget kendskab til, hvornår man på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager, ikke er i stand til at føre køretøjet på betryggende måde.

Hvem henvender kurset sig til?

Personer, som har mistet førerretten betinget eller ubetinget eller fået kørselsforbud på grund af: 

  • spirituskørsel
  • kørsel under påvirkning af narkotika
  • kørsel under påvirkning af sygdom svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn
  • kørsel under påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager.

Om kurset

Kurset består af 4 lektioner á 3 timers varighed, fordelt over 4 uger og der skal være mindst en uge mellem hver lektion.

For deltagelse i kurset betales et kursusgebyr, som er fastsat af regionerne. Kursusgebyret er det samme i alle 5 regioner.

Ved kursusafslutning udleveres et kursusbevis, som skal bruges i forbindelse med den kontrollerende køreprøve.

Her kan du tage kurserne

I Region Midtjylland vil der blive afholdt kurser i Herning, Holstebro, Viborg, Randers, Århus, Horsens og Silkeborg.

Du kan også tage kurserne i de andre regioner.

Se oversigt over de byer, hvor der udbydes kurser

Hvornår bliver der afholdt kurser?

Der vil løbende blive afholdt kurser i de ovennævnte byer.

Se planlagte kursusdatoer her

Kurser i hele Danmark

Du kan også komme på Alkohol-, Narko- og Trafikkurser i landets fire andre regioner og kan frit vælge kursussted.

Læs mere om mulighederne på Danske Regioners fælles side om ANT-kurser.

Kontakt

Kursusansvarlig

Birte Zielke Baunbæk

Tlf: 2166 0338

ANT-sekretariatet

Tlf.: 7847 6011

Email: ps.antkursus@rm.dk