Lovgivning

Loven om webtilgængelighed kræver, at alle offentlige organers hjemmesider er tilgængelige for alle – også brugere med handicap og funktionsnedsættelser, som bruger hjælpeværktøjer.

Vi stiller derfor krav om, at du som leverandør sikrer, at jeres leverance opfylder kravene i webtilgængelighedsloven (Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (lov nr. 692 af 8. juni 2018) samt standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på niveau A og AA.

Krav til dokumenter

Dokumenter skal leveres i PDF-format og overholde PDF/UA-standarden (ISO 14289).

Vi bruger programmet PAC 2021 til at tjekke, om PDF-filerne er tilgængeliggjorte i forhold til WCAG 2.1. Vi anbefaler vores leverandører at bruge samme program.

Nedenfor er nogle af de væsentligste krav beskrevet, men alle dokumenter skal til enhver tid overholde kravene i webtilgængelighedsloven og WCAG-kravene.

Overskrifter og brødtekst

Alle strukturer i dokumenter skal indsættes og opmærkes, som det de er. Det betyder bl.a. at:

  • Overskrifter skal anvendes konsekvent til dokumentets logiske struktur. Brug overskrifttyperne Overskrift 1, Overskrift 2 og Overskrift 3 og sørg for, at de har den rette struktur/rækkefølge.
  • Tekst skal indsættes som tekst og ikke som et billede.
  • Tegntypografi (fed, kursiv, understreget) kan bruges til at fremhæve ting, men må ikke bruges til at markere en overskrift eller underoverskrift.
  • Undgå tomme overskrifter.
  • Afsnit, lister, fodnoter, slutnoter, citater, fremhævelser og tilsvarende skal angives ved hjælp af de korrekte værktøjer og opmærkninger.

Tabeller

  • Tabeller skal have defineret en overskriftsrække og om muligt en sammenfattende beskrivelse.
  • Tabeller må kun bruges til at organisere data – ikke til layoutformål.

Links skal formuleres, så det er tydeligt, hvor de fører hen, og hvad linket handler om.

Metadata

Dokumenter skal have titel, hovedsprog og eventuelt forfattere defineret i metadata. Tekstsekvenser på andre sprog skal opmærkes korrekt i dokumentet.

Farvekontrast

Farvevalg i grafik og tekst skal have tilstrækkelig kontrast, så forgrund og baggrund ikke flyder i et. Kontrastkravene fremgår især af afsnit 1.4.3 i WCAG 2.1.

Billeder og alt-tekster

Billeder, figurer og diagrammer skal have en beskrivende alt-tekst, som grundigt beskriver, hvad der er på billedet/figuren. Hvis billedet kun bruges til dekorativt formål, skal det opmærkes som dekorativt.

Formler

Matematiske formler og lignende indhold bør indsættes ved hjælp af en formeleditor og ikke som billeder.

Læserækkefølge

Læserækkefølgen af elementer skal angives, så en skærmlæser læser dokumentets forskellige elementer op i den relevante rækkefølge. I de fleste tilfælde følger læserækkefølgen den visuelle præsentation, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt eksplicit at angive læserækkefølgen.