Kort fortalt om økonomi i Region Midtjylland

Regionens indtægter kommer fra staten og kommunerne både i form af faste tilskud og tilskud, der afhænger af aktiviteten og som takster. Det vil sige, hvor mange patienter der behandles eller hvor mange pladser kommunerne køber på regionens sociale institutioner. For eksempel betaler en kommune ud over det årlige faste bidrag et vist beløb, hver gang en af kommunes borgere skal opereres på hospitalet.

Finansieringen for sundhedsområdet, psykiatrien og regional udvikling fastlægges i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Finansieringen af det
sociale område fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen.

Udover finansieringen fra stat og kommuner har regionen indtægter fra salg af behandlinger til andre regioner og i beskedent omfang brugerbetalinger fra
boenheder, kantiner og værksteder.

  • Staten 21,5 mia. kr.
  • Kommuner 5,4 mia. kr.
  • Andre regioner m.v. 2,4 mia. kr.
  • Lån og likviditet 0,7 mia. kr.
  • I alt 30 mia. kr.

Publikationer

Region Midtjylland udgiver hvert år en årsrapport samt lægger budgetter frit tilgængelige på vores hjemmeside.

Se og download den nyeste årsrapport i boksen herunder eller klik dig videre og se tidligere publikationer.

Regler og retningslinjer

Region Midtjyllands økonomi er reguleret i henhold til både regionale og statslige retningslinjer og regler jf. nedenstående.