Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2022 9806

andersg@rr.rm.dk

Lyøvej 58C
8370 Hadsten


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Udvalg for personale (formand)

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Favrskov Gymnasium
Bestyrelsen for Region Midtjyllands Bruxelleskontor
Sundhedsklynge - Midtklyngen 
Sundhedsklynge - Randersklyngen