Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

5384 9440

annette.roed@rr.rm.dk

Karen Blixens Vej 96
8600 Silkeborg


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Hospitalsudvalget (næstformand)
Udvalg for lighed i sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for AQUA Ferskvands Akvarium
Bestyrelsen for Ferskvandscentret
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU)
Samarbejdsudvalg for almen praksis
Samarbejdsudvalg på kiropraktorområdet (Formand)
Sundhedsklynge - Midtklyngen
Videnskabsetisk komité I
Aarhus Universitet Hernings Eksterne Råd
Statslige Videnskabsetiske Medicinske Komité III
Bestyrelsen for Amgros (Suppleant)