Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2016 6392

arne.laegaard@rr.rm.dk

Gammelbyvej 3
7500 Holstebro


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Udvalg for regional udvikling
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Byggefonden for Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Bestyrelsen for Midttrafik
Bestyrelsen for Aarhus Letbane A/S