Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2020 3059

bent.graversen@rr.rm.dk

Svendsgårdvej 7
7620 Lemvig


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Udvalg for regional udvikling (formand)
Udvalg for lighed i sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Circular Economy Beyond Waste
DK2020-projekt - den nationale politiske partnerskabsgruppe
Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab