Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 6178 7093

E-mail: birgit.marie.christensen@rr.rm.dk

Adresse: Grøntoften 12, 8382 Hinnerup

Profil

Jeg er sygeplejerske, nu pensioneret. De sidste 15 år af mit arbejdsliv var jeg afdelingssygeplejerske på Hammel Neurocenter.

Jeg er gift, har børn og børnebørn.

Jeg er glad for en god dialog med mine medborgere, det er dejligt at debattere vores samfund, derved kan velfærden udvikles.

Velfærd og demokrati er vigtige værdier for mig, vi er alle nødt til at tage ansvar, selvfølgelig vil det være i større eller mindre grad, men alle skal udnytte deres evner. Det er grundlaget for vores demokrati.

Mine mærkesager

 • Lighed i sundhed
  De patienter, der ikke er så gode til at tale deres egen sag, skal have samme muligheder som de andre
 • Borgerne skal lyttes til og inddrages
  Borgerinddragelse er et emne, der interesserer mig meget og som vi kan gøre mere indenfor, så vi kan få flest mulige holdninger frem
 • Bedre arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet
  Opgaver og ressourcer skal stemme overens
 • Forebyggelse, specielt inden for psykiatrien blandt børn og unge
  Forebyggelse er et vigtigt område, der skal endnu mere samarbejde til mellem regioner og kommuner. Der skal tages hånd om tingene før der er brug for indlæggelse
 • Samarbejdet skal være gnidningsløst
  Overgangen mellem hospital, kommune og egen læge skal foregå så borgeren oplever det som en helhed der naturligvis samarbejder og kender hinandens planer
 • Teknologien skal udnyttes klogt
  Det er vigtigt at så mange sundhedstilbud er så tæt på borgeren som muligt. Den nye teknologi kan hjælpe os med dette. Borgerens kontakt med hospitalet kan i et vist omfang foregå med en teknologisk løsning, i flere tilfælde kan man undgå unødvendig indlæggelse.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Hospitalsudvalget
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg
Udvalg for nære sundhedstilbud

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Bestyrelsen for den selvejende institution Ejendommen Hospice Djursland
Bestyrelsen for Hospice Djursland samt Strandbakkehuset børne- og ungehospice
Priskomité Initiativprisen og Smartprisen
Samarbejdsudvalg for Speciallægepraksis
Samarbejdsudvalg for fysioterapi (Formand)
Styregruppe for verdensarvsarbejdet - moleret ved Limfjorden
Samarbejdsudvalg på apotekerområdet (Formand)
Videnskabsetisk komité I (Suppleant)