Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

4018 6968

else.soejmark@rr.rm.dk

Hasselbakken 143
8500 Grenaa


Jeg bor på Djursland, er gift, har tre voksne sønner og fire skønne børnebørn.

Kommunalpolitiker i 12 år, heraf 8 år som udvalgsformand. Har arbejdet som leder, underviser og politisk konsulent på handicapområdet og i fagbevægelsen.

Mit fokus er på bæredygtig udvikling med nære sundhedstilbud, lighed i sundhed, uddannelse for alle, en velfungerende kollektiv trafik og udvikling af vore landdistrikter og virksomheder. 

For mig er sundhed ligefrem proportional med tilgængelighed.

Du er altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Udvalg for nære sundhedstilbud (formand)

Jeg er udpeget til følgende hverv: 
Bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland
Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Randers
Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Djursland
Videnskabsetisk komité II
Djurslands Udviklingsråd
Gymnasiesamarbejde for fordelingszone Aarhus (formand)
Sundhedssamarbejdsudvalget