Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

3031 3069

gitte.faergemann@rr.rm.dk

Vorup Boulevard 18
8940 Randers SØ

CV-erhvervserfaring

 • Koordinator og faglig sekretær i 3F Randers
 • Afdelingsleder på Specialområdet Kriminalitetstruede Dømte Børn og Unge i Region Midtjylland
 • Faglig chef i HK Østjylland
 • Faglig konsulent i HK Østjylland
 • Projektmedarbejder på Jobcenter Vest i Aarhus Kommune, projekt om samarbejde imellem borger, praktiserende læge og jobcentret
 • Regionskonsulent i Ergoterapeutforeningen
 • Sagsbehandler i HK Aarhus
 • Fuldmægtig i Socialpædagogernes Landsforbund
 • Sekretær i Aarhus Amt, sygehusforvaltningen
 • Sekretær hos H. Hoffmann & Sønner
 • Kontorassistent ved Aarhus Kommune
 • Uddannet kontorassistent ved Århus Kommune

CV-politik

Bestyrelsesmedlem på Daghøjskolen i Randers valgt for Socialdemokratiet

Bestyrelsesmedlem på Gaia Museum Outsider Art udpeget af Randers Byråd i perioden 2017-2021

Poster Socialdemokratiet i perioden 2000-2021
Bestyrelsesmedlem i Randers Syd kreds

Bestyrelsesmedlem i Fællesledelsen i Randers

Bestyrelsesmedlem, sekretær og næstformand i partiforeningen Kronjylland

Bestyrelsesmedlem i Tilst-Kasted

Jeg er udpeget af Region Midjylland til:
Udvalg for nære sundhedstilbud
Udvalg for lighed i sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Paderup Gymnasium