Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

4049 4827

hq@rr.rm.dk

Horsensvej 6, Gl. Rye
8680 Ry


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Udvalg for regional udvikling (næstformand)
Udvalg for nære sundhedstilbud

Jeg er udpeget til følgende hverv:
CPMR (Perifere Maritime Regioner)
Gymnasiesamarbejde for fordelingszone Aarhus
Nordsø Kommissionen
Politisk følgegruppe - mobilitetsprojekt (supercykelsti)
Sundhedsklynge - Horsensklyngen