Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

5184 3196

Ib.Bjerregaard@rr.rm.dk

Vandhøjen 4
8800 Viborg


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Hospitalsudvalget

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Jordbrugets Uddannelsescenter Århus
Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Samarbejdsudvalg på apotekerområdet
Sundhedssamarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalg for Speciallægepraksis
Sundhedsklynge - Midtklyngen
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland