Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 5184 3196

E-mail: Ib.Bjerregaard@rr.rm.dk

Adresse: Vandhøjen 4, 8800 Viborg

Profil

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Forretningsudvalget
Hospitalsudvalget

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Bestyrelsen for Jordbrugets Uddannelsescenter Århus
Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
Samarbejdsudvalg på apotekerområdet
Sundhedssamarbejdsudvalget
Samarbejdsudvalg for Speciallægepraksis
Sundhedsklynge - Midtklyngen
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland
Regionalpolitisk forum om reduceret forbrug
Sundhedsudvalget i Danske Regioner