Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 2259 7559

E-mail: imt@rr.rm.dk

Adresse: 8250 Egå

Profil

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Forretningsudvalget
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg (næstformand)
Udvalg for lighed i sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Bestyrelsen for Risskov Gymnasium
Videnskabsetisk komité II