Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:2683 7496

jacob.klaerke@rr.rm.dk
Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Psykiatri- og socialudvalget (formand)
Dialogforum på socialområdet

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Sundhedsklynge - Aarhusklyngen