Lau Sørensen_226 340.jpg Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

5133 2921

lauso1@rm.dk

Skovhusvej 2
7830 Vinderup


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Udvalg for personale
Udvalg for lighed i sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Samarbejdsudvalg for fysioterapi
Samarbejdsudvalg for almen praksis
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU) (observatør)