Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

4049 4317

lone.dybdal@rr.rm.dk

Bjerggårdsmarken 9
7140 Stouby


J
eg er udpeget af Region Midjylland til:
Psykiatri- og socialudvalget
Udvalg for personale

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Hospice Gudenå
Dialogforum på socialområdet (formand)