Kontaktoplysninger

Tlf.nr.:
Mobil:

E-mail:

Adresse:

8665 2143
2934 6662

lone.langballe@rr.rm.dk

Nedergårdsvej 2, Foulum
8830 Tjele


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Udvalg for nære sundhedstilbud
Hospitalsudvalget

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Bjerringbro Gymnasium
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Østjylland