Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2298 4424

louise.hoeg@rr.rm.dk

Skovsyrevej 11
8920 Randers NV


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Udvalg for nære sundhedstilbud (næstformand)
Udvalg for lighed i sundhed

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Grenaa Gymnasium og HF
Bestyrelsen for Randers Regnskov
Samarbejdsudvalg for fodterapi
Djurslands Udviklingsråd
Sundhedsklynge - Randersklyngen
Statslige Videnskabsetiske Medicinske Komité I