Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2682 5254

marianne.karlsmose@rr.rm.dk

Birkevej 3
Tarm


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Udvalg for nære sundhedstilbud
Psykiatri- og socialudvalget

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Anker Fjord Hospice
Dialogforum på socialområdet
Bestyrelsen for Ringkjøbing Gymnasium