Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

5239 1933

mjj@rr.rm.dk

Østre Allé 13
8600 Silkeborg


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Udvalg for regional udvikling

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S