Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 4025 9946

E-mail: mette.guldberg@rr.rm.dk

Adresse: Gilmoseparken 104, 7400 Herning

Profil

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalg for nære sundhedstilbud
Psykiatri- og socialudvalget

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Bestyrelsen for Museum Midtjylland
Bestyrelsen for Rosa og Asta Jensens Fond
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen praksis (KEU) (Observatør)
Dialogforum på psykiatriområdet
Dialogforum på socialområdet