Kontakt

Kontaktoplysninger

Mobil: +45 2173 1847

E-mail: nvl@rr.rm.dk

Adresse: Damtoften 3, 7600 Struer

Profil

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Hospitalsudvalget
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Sundhedssamarbejdsudvalget
Sundhedsklynge - Gødstrupklyngen
Bestyrelsen for Midttrafik (Suppleant)
Videnskabsetisk komité II (Suppleant)
Udvalget for miljø og klima i Danske Regioner