Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2173 1847

nvl@rr.rm.dk

Damtoften 3
7600 Struer


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Hospitalsudvalget
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Sundhedssamarbejdsudvalget
Sundhedsklynge - Gødstrupklyngen
Bestyrelsen for Midttrafik (Suppleant)
Videnskabsetisk komité II (Suppleant)