Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

5158 4807

per.moeller.jensen@rr.rm.dk

Engbakkevej 2A
8800 Viborg


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Udvalg for personale

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Priskomité Initiativprisen og Smartprisen
Uddannelsesudvalget ved Aarhus HF og VUC
Retsmedlem til Vestre Landsretskreds

Jeg er udpeget af Danske Regioner til:
Løn- og Praksisudvalget
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)