Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:4049 4723

rosemarie.mollerup@rr.rm.dk

 


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Psykiatri- og socialudvalget (næstformand)

Jeg er udpeget til følgende hverv:
-