Kontaktoplysninger

Mobil:

E-mail:

Adresse:

2757 9748

steen.jakobsen@rr.rm.dk

Kirketoft 68
7600 Struer


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Forretningsudvalget
Psykiatri- og socialudvalget

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Priskomité Initiativprisen og Smartprisen
Dialogforum på psykiatriområdet
Dialogforum på socialområdet
Samarbejdsudvalg for psykologer (formand)
Videnskabsetisk komité II (næstformand)