Kontakt

Kontaktoplysninger

Tlf.nr.: +45 9717 1012
Mobil: +45 4054 1012

E-mail: Torben.Norregaard@rr.rm.dk

Adresse: Bredgade 69, 6920 Videbæk

Profil

Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:

Udvalg for regional udvikling
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Jeg er udpeget til følgende hverv:

Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Lemvig og Ringkøbing-Skjern
Energirådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Gymnasiesamarbejde for afstandszoner i Region Midtjylland (formand)
Følgegruppe for kollektiv trafikplan i de Midt- og Vestjyske kommuner
Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab
Nordisk Transportpolitisk Netværk
Repræsentantskabet for MCH Messecenter Herning
Videnskabsetisk komité I
Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S
Bestyrelsen for Midttrafik (Suppleant)
Regionalpolitisk forum om mobilitet (formand)