Kontaktoplysninger

Tlf.nr.:
Mobil:

E-mail:

Adresse:

9717 1012
4054 1012

Torben.Norregaard@rr.rm.dk

Bredgade 69
6920 Videbæk


Jeg er udpeget af Region Midtjylland til:
Udvalg for regional udvikling
Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg

Jeg er udpeget til følgende hverv:
Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) Lemvig og Ringkøbing-Skjern
Energirådet i Ringkøbing-Skjern Kommune
Gymnasiesamarbejde for afstandszoner i Region Midtjylland (formand)
Følgegruppe for kollektiv trafikplan i de Midt- og Vestjyske kommuner
Landdistrikternes Fællesråds repræsentantskab
Nordisk Transportpolitisk Netværk
Repræsentantskabet for MCH Messecenter Herning
Videnskabsetisk komité I
Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S
Bestyrelsen for Midttrafik (Suppleant)