Her finder du information som primært er til fagfolk.

Borgere med interesse i sundhedsområdet kan også læse med.

Overblik

 • Oversigt over de tre fusionerede hospitalsapoteker, Hospitalsapoteket Region Midtjylland.

 • Godkendelse af forskning samt projekter.

 • Om kvalitetsarbejdet i regionen, blandt andet hjerte- og kræftpakker samt akkreditering.

 • Beslutninger om lægemidler i Region Midtjylland.

 • Blandt andet LUP-kurser og praksisplan.

 • Som en del af regionens sundhedsplan udarbejder samarbejdsudvalget for almen praksis en praksisplan for almen læge område.

 • Viden om sundhedsområdets uddannelser i Region Midtjylland.

 • Rekommandationslisten indeholder lægemidler til standardbehandling/basisbehandling inden for alle større terapiområder.

 • Om indgåelse, udvikling og drift af sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

 • Information til de private sygehuse og klinikker i regionen. F.eks. retningslinjer for afregning og dokumentation, udbudsaftaler og kontaktpersoner i regionen.

 • Information om projekter inden for sundhedsområdet.

 • Varetages hos Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, CFK. Se hvordan de kan kontaktes.

 • Om projekter inden for telemedicin i Region Midtjylland.

 • Der er nedsat et lægefagligt specialeråd for hvert af de lægefaglige specialer, og rådene består af speciallæger inden for de enkelte specialer. Specialerådsformanden vælges på en plenarforsamling af alle specialets medlemmer.

 • Optageområderne for planlagt behandling er specialespecifikke optageområder, idet specialesammensætningen varierer på tværs af hospitalerne.

 • Formålet med den differentierede behandlingsret er at prioritere de mest syge patienter først og at give hospitalerne større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af behandlingen. Læs om udredningsretten.

 • Om patientens vej mellem sektorerne og de udfordringer det kan give.

 • Det Døgnåbne Akuthospital er en hjemmeside for alle, der gerne vil følge med i hvad der sker på akutområdet i Region Midtjylland.