Som kontorelev hos os får du en bred og varieret uddannelse inden for løn- og personale, økonomi, varelager, logistik samt indkøbs- og udbudsprocesser. Vi sørger for en grundig oplæring og tilbyder gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

I løbet af din elevtid vil du komme rundt i tre af vores sektioner. Du være tilknyttet hver sektion i cirka otte måneder ad gangen og indgå på lige fod med dine kolleger i de forskellige sektioner.

Nedenfor kan du se Line og Christina fortælle om deres oplevelser med at være elev i Indkøb & Medicoteknik.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Din dagligdag hos os

Din hverdag hos os vil for så vidt muligt ligne dine kollegers. Fx vil du få mulighed for at blive inddraget i nogle af de aktuelle projekter, som vores forskellige sektioner arbejder med, alt efter hvad du har lyst og kompetencer til.

En stor del af vores medarbejdere arbejder på regionens hospitaler, og du vil få mulighed for at følge med på nogle af deres arbejdsopgaver.

Du kan fx være med til, at en leverandør præsenterer nogle produkter, som vi overvejer at købe ind i regionen. Det kan også være at deltage i brugermøder, hvor vi sammen med læger og sygeplejersker udvælger de varer, vi vil lave indkøbsaftaler på. Er du mere interesseret i HR-området, kan du fx deltage i ansættelsessamtaler eller lønforhandlinger.

Du vil også få mulighed for at komme på kurser eller deltage i faglige møder og arrangementer som fx temadage, strategidage og interne kompetenceudviklingsforløb.

Vi vil løbende følge op på og tilpasse din elevplan sammen med dig, så den også er tilrettelagt dine interesser, og hvad du ønsker at beskæftige dig med i fremtiden.